dánsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

(ภาคผนวก)
bilag
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ประมาณ
ca. (cirka)
Používá se, když množství není známo
บรรณานุกรม
bibliografi
Seznam použitých zdrojů
ประมาณ
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
บท
afsnit
Definovaná část práce
คอลัมน์
kolonne
Vertikální část tabulky
ปริญญานิพนธ์
afhandling
Kompletní práce na určité téma
แก้ไขโดย
redigeret af
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ตัวอย่างเช่น
f.eks. (for eksempel)
Používá se při uvedení příkladu
โดยเฉพาะ
især
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
และอื่นๆอีกมากมาย
osv. (og så videre)
Používá se pro neohraničený seznam
ตัวเลข
fig. (figur)
Diagram, který doprovází část práce
กล่าวคือ
dvs. (det vil sige)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ประกอบไปด้วย
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
หมายเหตุ
NB (notabene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
หน้า
side
Každá jednotlivá strana v práci
หน้า
s. (sider)
Některé strany v práci
คำนำ
indledning
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
ตีพิมพ์โดย
udgivet af
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ทบทวนโดย
revideret af
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
genoptryk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
แปลโดย
oversat af
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
ระดับ
bind
Indikuje určitý objem nebo část práce