anglicky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

(ภาคผนวก)
app. (appendix)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ประมาณ
approx. (approximately)
Používá se, když množství není známo
บรรณานุกรม
bibliog. (bibliography)
Seznam použitých zdrojů
ประมาณ
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
บท
ch. (chapter)
Definovaná část práce
คอลัมน์
col. (column)
Vertikální část tabulky
ปริญญานิพนธ์
diss. (dissertation)
Kompletní práce na určité téma
แก้ไขโดย
ed. (edited by)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ตัวอย่างเช่น
e.g. (exempli gratia)
Používá se při uvedení příkladu
โดยเฉพาะ
esp. (especially)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
ตัวเลข
fig. (figure)
Diagram, který doprovází část práce
กล่าวคือ
i.e. (id est)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ประกอบไปด้วย
incl. (including)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
หน้า
p. (page)
Každá jednotlivá strana v práci
หน้า
pp. (pages)
Některé strany v práci
คำนำ
pref. (preface)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
ตีพิมพ์โดย
pub. (published by)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ทบทวนโดย
rev. (revised by)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
rpt. (reprint)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
แปลโดย
trans. (translated by)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
ระดับ
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce