hindsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendix
परिशिष्ट
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ung. (ungefär)
लगभग
Používá se, když množství není známo
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
ग्रंथ सूची
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
लगभग
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitel)
अध्याय
Definovaná část práce
Kolumn
स्तंभ
Vertikální část tabulky
Doktorsavhandling
व्याख्यान
Kompletní práce na určité téma
red. (redigerad av)
संपादक
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
t.ex. (till exempel)
उदाहरण
Používá se při uvedení příkladu
särskilt
विशेषतः
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
आदि.
Používá se pro neohraničený seznam
figur
आकृ.
Diagram, který doprovází část práce
d.v.s. (det vill säga)
जो है कि...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
सहित
Používá se při přidání něčeho do seznamu
obs (observera)
ख़ासकर
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sida)
अगला
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sidor)
अगला पन्ना
Některé strany v práci
förord
प्रस्तावना
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicerad av
प्रकाशन
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviderad av)
पुनरीक्षित
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
omtryck/nytryck
पुनर्मुद्रण
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
övers. (översättning)
अनुवादक
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volym)
विभाग
Indikuje určitý objem nebo část práce