esperantsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendix
ap. (apendico)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ung. (ungefär)
proks. (proksimume)
Používá se, když množství není známo
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliog. (bibliografio)
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitel)
ĉa. (ĉapitro)
Definovaná část práce
Kolumn
kol. (kolono)
Vertikální část tabulky
Doktorsavhandling
dis. (disertacio)
Kompletní práce na určité téma
red. (redigerad av)
ed. (eldonita de)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
t.ex. (till exempel)
ekz. (ekzemplo)
Používá se při uvedení příkladu
särskilt
prec. (precipe)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
ktp. (kaj tiel plu)
Používá se pro neohraničený seznam
figur
fig. (figuro)
Diagram, který doprovází část práce
d.v.s. (det vill säga)
t.e. (tio estas)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
ink. (inkluzive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
obs (observera)
N.B. (notu bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sida)
p. (paĝo)
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sidor)
pj. (paĝoj)
Některé strany v práci
förord
pref. (prefaco)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicerad av
eld. (eldonita de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviderad av)
rev. (reviziita de)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
omtryck/nytryck
rep. (represo)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
övers. (översättning)
trad. (tradukita de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volym)
vol. (volumo)
Indikuje určitý objem nebo část práce