turecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apéndice)
ek
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
tahmini/ yaklaşık
Používá se, když množství není známo
bibl. (bibliografía)
Bibliyografi/ Kaynakça
Seznam použitých zdrojů
circ. (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
Bölüm/ ünite
Definovaná část práce
col. (columna)
kol. (kolon)/ sütun
Vertikální část tabulky
disertación
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Kompletní práce na určité téma
editado por
tarafından düzeltildi
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p. ej. (por ejemplo)
ör./örn. (örneğin)
Používá se při uvedení příkladu
especialmente
özellikle
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (etcétera)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
fig. (figür)
Diagram, který doprovází část práce
es decir,...
yani
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl.
kapsar/ dahil
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (página)
s. (sayfa)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (páginas)
sayfalar
Některé strany v práci
Prefacio
önsöz/ giriş
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicado por
yay. (yayımlandı)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revisado por
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reedición / nueva edición / reimpresión
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
traducido por
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t.
böl. (bölüm)
Indikuje určitý objem nebo část práce