esperantsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apéndice)
ap. (apendico)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
proks. (proksimume)
Používá se, když množství není známo
bibl. (bibliografía)
bibliog. (bibliografio)
Seznam použitých zdrojů
circ. (circa)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
ĉa. (ĉapitro)
Definovaná část práce
col. (columna)
kol. (kolono)
Vertikální část tabulky
disertación
dis. (disertacio)
Kompletní práce na určité téma
editado por
ed. (eldonita de)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p. ej. (por ejemplo)
ekz. (ekzemplo)
Používá se při uvedení příkladu
especialmente
prec. (precipe)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (etcétera)
ktp. (kaj tiel plu)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
fig. (figuro)
Diagram, který doprovází část práce
es decir,...
t.e. (tio estas)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl.
ink. (inkluzive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (página)
p. (paĝo)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (páginas)
pj. (paĝoj)
Některé strany v práci
Prefacio
pref. (prefaco)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicado por
eld. (eldonita de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revisado por
rev. (reviziita de)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reedición / nueva edición / reimpresión
rep. (represo)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
traducido por
trad. (tradukita de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t.
vol. (volumo)
Indikuje určitý objem nebo část práce