česky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apéndice)
- (příloha)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
přibl. (přibližně)
Používá se, když množství není známo
bibl. (bibliografía)
lit. (literatura)
Seznam použitých zdrojů
circ. (circa)
cca (cirka)
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
kap. (kapitola)
Definovaná část práce
col. (columna)
- (sloupec)
Vertikální část tabulky
disertación
dis. (disertace, disertační práce)
Kompletní práce na určité téma
editado por
edit. (editována kým)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p. ej. (por ejemplo)
např. (například)
Používá se při uvedení příkladu
especialmente
zejm. (zejména)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (etcétera)
atd. (a tak dále)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Diagram, který doprovází část práce
es decir,...
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl.
vč. (včetně)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (página)
str. (strana)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (páginas)
str. (strany)
Některé strany v práci
Prefacio
- (předmluva)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicado por
publ. (publikováno kým)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revisado por
rev. (revidováno kým)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reedición / nueva edición / reimpresión
dot. (dotisk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
traducido por
přel. (přeloženo kým)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t.
obj. (objem)
Indikuje určitý objem nebo část práce