vietnamsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

прил. (приложения)
Phụ lục
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
прибл. (приблизительно)
Xấp xỉ
Používá se, když množství není známo
библ. (библиография)
Thư mục
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa -ровно)
vào khoảng
Používá se při odhadu množství
гл. (глава)
Chương
Definovaná část práce
кол. (колонка)
Cột
Vertikální část tabulky
дисс. (дисертация)
Luận án
Kompletní práce na určité téma
ред. (редактор ...)
Biên tập (bởi)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
н/р (на пример)
VD:
Používá se při uvedení příkladu
особенно (особенно)
Đặc biệt (là)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
и т.д. (и так далее)
v.v... (vân vân)
Používá se pro neohraničený seznam
рис. (рисунок)
Biểu đồ
Diagram, který doprovází část práce
т.е. (то есть)
Tức là/Nghĩa là
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
вкл. (включая)
Bao gồm
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
стр. (страница)
tr. (trang)
Každá jednotlivá strana v práci
стр-ы. (страницы)
tr. (trang)
Některé strany v práci
прол. (пролог)
Lời tựa/Lời nói đầu
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
изд. (издательство)
Tác giả
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ред. (просмотрено...)
Hiệu chỉnh (bởi)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
обр. (в обработке...)
Tái bản
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans. (перевод ...)
Người dịch
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume - ценность)
Tập/Phần
Indikuje určitý objem nebo část práce