turecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

прил. (приложения)
ek
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
прибл. (приблизительно)
tahmini/ yaklaşık
Používá se, když množství není známo
библ. (библиография)
Bibliyografi/ Kaynakça
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa -ровно)
aşağı yukarı/ takribi
Používá se při odhadu množství
гл. (глава)
Bölüm/ ünite
Definovaná část práce
кол. (колонка)
kol. (kolon)/ sütun
Vertikální část tabulky
дисс. (дисертация)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Kompletní práce na určité téma
ред. (редактор ...)
tarafından düzeltildi
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
н/р (на пример)
ör./örn. (örneğin)
Používá se při uvedení příkladu
особенно (особенно)
özellikle
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
и т.д. (и так далее)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Používá se pro neohraničený seznam
рис. (рисунок)
fig. (figür)
Diagram, který doprovází část práce
т.е. (то есть)
yani
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
вкл. (включая)
kapsar/ dahil
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
стр. (страница)
s. (sayfa)
Každá jednotlivá strana v práci
стр-ы. (страницы)
sayfalar
Některé strany v práci
прол. (пролог)
önsöz/ giriş
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
изд. (издательство)
yay. (yayımlandı)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ред. (просмотрено...)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
обр. (в обработке...)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans. (перевод ...)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume - ценность)
böl. (bölüm)
Indikuje určitý objem nebo část práce