thajsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

прил. (приложения)
(ภาคผนวก)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
прибл. (приблизительно)
ประมาณ
Používá se, když množství není známo
библ. (библиография)
บรรณานุกรม
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa -ровно)
ประมาณ
Používá se při odhadu množství
гл. (глава)
บท
Definovaná část práce
кол. (колонка)
คอลัมน์
Vertikální část tabulky
дисс. (дисертация)
ปริญญานิพนธ์
Kompletní práce na určité téma
ред. (редактор ...)
แก้ไขโดย
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
н/р (на пример)
ตัวอย่างเช่น
Používá se při uvedení příkladu
особенно (особенно)
โดยเฉพาะ
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
и т.д. (и так далее)
และอื่นๆอีกมากมาย
Používá se pro neohraničený seznam
рис. (рисунок)
ตัวเลข
Diagram, který doprovází část práce
т.е. (то есть)
กล่าวคือ
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
вкл. (включая)
ประกอบไปด้วย
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
стр. (страница)
หน้า
Každá jednotlivá strana v práci
стр-ы. (страницы)
หน้า
Některé strany v práci
прол. (пролог)
คำนำ
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
изд. (издательство)
ตีพิมพ์โดย
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ред. (просмотрено...)
ทบทวนโดย
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
обр. (в обработке...)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans. (перевод ...)
แปลโดย
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume - ценность)
ระดับ
Indikuje určitý objem nebo část práce