švédsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

прил. (приложения)
Appendix
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
прибл. (приблизительно)
ung. (ungefär)
Používá se, když množství není známo
библ. (библиография)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa -ровно)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
гл. (глава)
kap. (kapitel)
Definovaná část práce
кол. (колонка)
Kolumn
Vertikální část tabulky
дисс. (дисертация)
Doktorsavhandling
Kompletní práce na určité téma
ред. (редактор ...)
red. (redigerad av)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
н/р (на пример)
t.ex. (till exempel)
Používá se při uvedení příkladu
особенно (особенно)
särskilt
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
и т.д. (и так далее)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
рис. (рисунок)
figur
Diagram, který doprovází část práce
т.е. (то есть)
d.v.s. (det vill säga)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
вкл. (включая)
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
стр. (страница)
s. (sida)
Každá jednotlivá strana v práci
стр-ы. (страницы)
s. (sidor)
Některé strany v práci
прол. (пролог)
förord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
изд. (издательство)
publicerad av
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ред. (просмотрено...)
rev. (reviderad av)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
обр. (в обработке...)
omtryck/nytryck
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans. (перевод ...)
övers. (översättning)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume - ценность)
vol. (volym)
Indikuje určitý objem nebo část práce