španělsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

прил. (приложения)
ap. (apéndice)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
прибл. (приблизительно)
aprox. (aproximadamente)
Používá se, když množství není známo
библ. (библиография)
bibl. (bibliografía)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa -ровно)
circ. (circa)
Používá se při odhadu množství
гл. (глава)
cap. (capítulo)
Definovaná část práce
кол. (колонка)
col. (columna)
Vertikální část tabulky
дисс. (дисертация)
disertación
Kompletní práce na určité téma
ред. (редактор ...)
editado por
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
н/р (на пример)
p. ej. (por ejemplo)
Používá se při uvedení příkladu
особенно (особенно)
especialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
и т.д. (и так далее)
etc. (etcétera)
Používá se pro neohraničený seznam
рис. (рисунок)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
т.е. (то есть)
es decir,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
вкл. (включая)
incl.
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
стр. (страница)
p. (página)
Každá jednotlivá strana v práci
стр-ы. (страницы)
pp. (páginas)
Některé strany v práci
прол. (пролог)
Prefacio
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
изд. (издательство)
publicado por
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ред. (просмотрено...)
revisado por
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
обр. (в обработке...)
reedición / nueva edición / reimpresión
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans. (перевод ...)
traducido por
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume - ценность)
t.
Indikuje určitý objem nebo část práce