řecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

прил. (приложения)
παρ. (παράρτημα)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
прибл. (приблизительно)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá se, když množství není známo
библ. (библиография)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa -ровно)
περ. (περίπου)
Používá se při odhadu množství
гл. (глава)
κεφ. (κεφάλαιο)
Definovaná část práce
кол. (колонка)
στήλη
Vertikální část tabulky
дисс. (дисертация)
διατριβή
Kompletní práce na určité téma
ред. (редактор ...)
επιμ. (επιμέλεια)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
н/р (на пример)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Používá se při uvedení příkladu
особенно (особенно)
ειδ. (ειδικά)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
и т.д. (и так далее)
κτλ. (και τα λοιπά)
Používá se pro neohraničený seznam
рис. (рисунок)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram, který doprovází část práce
т.е. (то есть)
δηλαδή,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
вкл. (включая)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
стр. (страница)
σελ. (σελίδα)
Každá jednotlivá strana v práci
стр-ы. (страницы)
σελ. (σελίδες)
Některé strany v práci
прол. (пролог)
Προτ. (πρόλογος)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
изд. (издательство)
δημοσιεύθηκε από
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ред. (просмотрено...)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
обр. (в обработке...)
ανατύπωση
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans. (перевод ...)
μεταφράστηκε από
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume - ценность)
τομ. (τόμος)
Indikuje určitý objem nebo část práce