japonsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

прил. (приложения)
別表
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
прибл. (приблизительно)
Používá se, když množství není známo
библ. (библиография)
参考文献一覧
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa -ровно)
およそ
Používá se při odhadu množství
гл. (глава)
Definovaná část práce
кол. (колонка)
Vertikální část tabulky
дисс. (дисертация)
学位論文
Kompletní práce na určité téma
ред. (редактор ...)
編さん
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
н/р (на пример)
Používá se při uvedení příkladu
особенно (особенно)
特に
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
и т.д. (и так далее)
etc.
Používá se pro neohraničený seznam
рис. (рисунок)
Diagram, který doprovází část práce
т.е. (то есть)
すなわち
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
вкл. (включая)
含めて
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
注意
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
стр. (страница)
p.(ページ)
Každá jednotlivá strana v práci
стр-ы. (страницы)
pp.(ページ 複数)
Některé strany v práci
прол. (пролог)
序論
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
изд. (издательство)
(人物名)出版
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ред. (просмотрено...)
(人物名)編
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
обр. (в обработке...)
再版
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans. (перевод ...)
(人物名)訳
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume - ценность)
Indikuje určitý objem nebo část práce