finsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

прил. (приложения)
Liitteet
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
прибл. (приблизительно)
n. (noin)
Používá se, když množství není známo
библ. (библиография)
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa -ровно)
n. (noin)
Používá se při odhadu množství
гл. (глава)
kpl (kappale)
Definovaná část práce
кол. (колонка)
Pylväs
Vertikální část tabulky
дисс. (дисертация)
Väitöskirja
Kompletní práce na určité téma
ред. (редактор ...)
toim. (toimittanut)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
н/р (на пример)
esim. (esimerkiksi)
Používá se při uvedení příkladu
особенно (особенно)
erityisesti
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
и т.д. (и так далее)
jne. (ja niin edelleen)
Používá se pro neohraničený seznam
рис. (рисунок)
kaavio
Diagram, který doprovází část práce
т.е. (то есть)
eli
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
вкл. (включая)
mukaanlukien
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
стр. (страница)
s. (sivu)
Každá jednotlivá strana v práci
стр-ы. (страницы)
sivut
Některé strany v práci
прол. (пролог)
esipuhe
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
изд. (издательство)
julk. (julkaissut)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ред. (просмотрено...)
muok. (muokannut)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
обр. (в обработке...)
lisäpainos
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans. (перевод ...)
kääntänyt
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume - ценность)
vol. (volyymi)
Indikuje určitý objem nebo část práce