esperantsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

прил. (приложения)
ap. (apendico)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
прибл. (приблизительно)
proks. (proksimume)
Používá se, když množství není známo
библ. (библиография)
bibliog. (bibliografio)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa -ровно)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Používá se při odhadu množství
гл. (глава)
ĉa. (ĉapitro)
Definovaná část práce
кол. (колонка)
kol. (kolono)
Vertikální část tabulky
дисс. (дисертация)
dis. (disertacio)
Kompletní práce na určité téma
ред. (редактор ...)
ed. (eldonita de)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
н/р (на пример)
ekz. (ekzemplo)
Používá se při uvedení příkladu
особенно (особенно)
prec. (precipe)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
и т.д. (и так далее)
ktp. (kaj tiel plu)
Používá se pro neohraničený seznam
рис. (рисунок)
fig. (figuro)
Diagram, který doprovází část práce
т.е. (то есть)
t.e. (tio estas)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
вкл. (включая)
ink. (inkluzive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
стр. (страница)
p. (paĝo)
Každá jednotlivá strana v práci
стр-ы. (страницы)
pj. (paĝoj)
Některé strany v práci
прол. (пролог)
pref. (prefaco)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
изд. (издательство)
eld. (eldonita de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ред. (просмотрено...)
rev. (reviziita de)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
обр. (в обработке...)
rep. (represo)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans. (перевод ...)
trad. (tradukita de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume - ценность)
vol. (volumo)
Indikuje určitý objem nebo část práce