dánsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

прил. (приложения)
bilag
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
прибл. (приблизительно)
ca. (cirka)
Používá se, když množství není známo
библ. (библиография)
bibliografi
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa -ровно)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
гл. (глава)
afsnit
Definovaná část práce
кол. (колонка)
kolonne
Vertikální část tabulky
дисс. (дисертация)
afhandling
Kompletní práce na určité téma
ред. (редактор ...)
redigeret af
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
н/р (на пример)
f.eks. (for eksempel)
Používá se při uvedení příkladu
особенно (особенно)
især
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
и т.д. (и так далее)
osv. (og så videre)
Používá se pro neohraničený seznam
рис. (рисунок)
fig. (figur)
Diagram, který doprovází část práce
т.е. (то есть)
dvs. (det vil sige)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
вкл. (включая)
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
стр. (страница)
side
Každá jednotlivá strana v práci
стр-ы. (страницы)
s. (sider)
Některé strany v práci
прол. (пролог)
indledning
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
изд. (издательство)
udgivet af
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ред. (просмотрено...)
revideret af
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
обр. (в обработке...)
genoptryk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans. (перевод ...)
oversat af
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume - ценность)
bind
Indikuje určitý objem nebo část práce