arabsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

прил. (приложения)
ملحق
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
прибл. (приблизительно)
تقريبا
Používá se, když množství není známo
библ. (библиография)
الببليوغرافيا
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa -ровно)
حوالي
Používá se při odhadu množství
гл. (глава)
فصل
Definovaná část práce
кол. (колонка)
عمود
Vertikální část tabulky
дисс. (дисертация)
أطروحة
Kompletní práce na určité téma
ред. (редактор ...)
التحرير
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
н/р (на пример)
مثلا
Používá se při uvedení příkladu
особенно (особенно)
خاصّةً
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
и т.д. (и так далее)
إلخ. (إلى آخره)
Používá se pro neohraničený seznam
рис. (рисунок)
شكل
Diagram, který doprovází část práce
т.е. (то есть)
يعني
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
вкл. (включая)
بما في ذلك
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
تنبيه
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
стр. (страница)
ًص. (صفحة)
Každá jednotlivá strana v práci
стр-ы. (страницы)
صفحات
Některé strany v práci
прол. (пролог)
مقدمة
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
изд. (издательство)
الناشر
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ред. (просмотрено...)
راجعه
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
обр. (в обработке...)
إعادة الطباعة
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans. (перевод ...)
ترجمة
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume - ценность)
مجلد
Indikuje určitý objem nebo část práce