vietnamsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

app. (appendix)
Phụ lục
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximativ)
Xấp xỉ
Používá se, když množství není známo
Bibliografie - nu se prescurtează
Thư mục
Seznam použitých zdrojů
cca (circa)
vào khoảng
Používá se při odhadu množství
cap. (capitol)
Chương
Definovaná část práce
col. (coloană)
Cột
Vertikální část tabulky
Disertaţie - nu se abreviază
Luận án
Kompletní práce na určité téma
n.t. (nota traducătorului)
Biên tập (bởi)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ex. (exemplu)
VD:
Používá se při uvedení příkladu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Đặc biệt (là)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera/caetera-lat.)
v.v... (vân vân)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
Biểu đồ
Diagram, který doprovází část práce
adică
Tức là/Nghĩa là
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inclusiv - nu se abreviază
Bao gồm
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p./pg. (pagina)
tr. (trang)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (paginile)
tr. (trang)
Některé strany v práci
pref. (prefaţă)
Lời tựa/Lời nói đầu
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
ed. (editat de)
Tác giả
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
red. (redactor)
Hiệu chỉnh (bởi)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reed. (reeditarea)
Tái bản
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (tradusă de)
Người dịch
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumul/tomul)
Tập/Phần
Indikuje určitý objem nebo část práce