thajsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

app. (appendix)
(ภาคผนวก)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximativ)
ประมาณ
Používá se, když množství není známo
Bibliografie - nu se prescurtează
บรรณานุกรม
Seznam použitých zdrojů
cca (circa)
ประมาณ
Používá se při odhadu množství
cap. (capitol)
บท
Definovaná část práce
col. (coloană)
คอลัมน์
Vertikální část tabulky
Disertaţie - nu se abreviază
ปริญญานิพนธ์
Kompletní práce na určité téma
n.t. (nota traducătorului)
แก้ไขโดย
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ex. (exemplu)
ตัวอย่างเช่น
Používá se při uvedení příkladu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
โดยเฉพาะ
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera/caetera-lat.)
และอื่นๆอีกมากมาย
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
ตัวเลข
Diagram, který doprovází část práce
adică
กล่าวคือ
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inclusiv - nu se abreviază
ประกอบไปด้วย
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p./pg. (pagina)
หน้า
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (paginile)
หน้า
Některé strany v práci
pref. (prefaţă)
คำนำ
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
ed. (editat de)
ตีพิมพ์โดย
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
red. (redactor)
ทบทวนโดย
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reed. (reeditarea)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (tradusă de)
แปลโดย
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumul/tomul)
ระดับ
Indikuje určitý objem nebo část práce