maďarsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

app. (appendix)
függ. (függelék)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximativ)
kb. (körülbelül)
Používá se, když množství není známo
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliog. (bibliográfia)
Seznam použitých zdrojů
cca (circa)
kb. (körülbelül)
Používá se při odhadu množství
cap. (capitol)
fej. (fejezet)
Definovaná část práce
col. (coloană)
oszl. (oszlop)
Vertikální část tabulky
Disertaţie - nu se abreviază
dissz. (disszertáció)
Kompletní práce na určité téma
n.t. (nota traducătorului)
szerk. (szerkesztette X)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ex. (exemplu)
pl. (például)
Používá se při uvedení příkladu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
kül. (különösen)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera/caetera-lat.)
stb. (és így tovább)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
ábr. (ábra)
Diagram, který doprovází část práce
adică
azaz/vagyis/következtetésképpen
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inclusiv - nu se abreviază
beleértve
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p./pg. (pagina)
o./old. (oldal)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (paginile)
o./old. (oldal/oldalak)
Některé strany v práci
pref. (prefaţă)
Előszó
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
ed. (editat de)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
red. (redactor)
Átdolgozta X
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reed. (reeditarea)
Utánnyomás
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (tradusă de)
ford. (fordította X)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumul/tomul)
köt. (kötet)
Indikuje určitý objem nebo část práce