hindsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

app. (appendix)
परिशिष्ट
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximativ)
लगभग
Používá se, když množství není známo
Bibliografie - nu se prescurtează
ग्रंथ सूची
Seznam použitých zdrojů
cca (circa)
लगभग
Používá se při odhadu množství
cap. (capitol)
अध्याय
Definovaná část práce
col. (coloană)
स्तंभ
Vertikální část tabulky
Disertaţie - nu se abreviază
व्याख्यान
Kompletní práce na určité téma
n.t. (nota traducătorului)
संपादक
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ex. (exemplu)
उदाहरण
Používá se při uvedení příkladu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
विशेषतः
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera/caetera-lat.)
आदि.
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
आकृ.
Diagram, který doprovází část práce
adică
जो है कि...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inclusiv - nu se abreviază
सहित
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p./pg. (pagina)
अगला
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (paginile)
अगला पन्ना
Některé strany v práci
pref. (prefaţă)
प्रस्तावना
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
ed. (editat de)
प्रकाशन
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
red. (redactor)
पुनरीक्षित
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reed. (reeditarea)
पुनर्मुद्रण
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (tradusă de)
अनुवादक
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumul/tomul)
विभाग
Indikuje určitý objem nebo část práce