dánsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

app. (appendix)
bilag
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximativ)
ca. (cirka)
Používá se, když množství není známo
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliografi
Seznam použitých zdrojů
cca (circa)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
cap. (capitol)
afsnit
Definovaná část práce
col. (coloană)
kolonne
Vertikální část tabulky
Disertaţie - nu se abreviază
afhandling
Kompletní práce na určité téma
n.t. (nota traducătorului)
redigeret af
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ex. (exemplu)
f.eks. (for eksempel)
Používá se při uvedení příkladu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
især
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera/caetera-lat.)
osv. (og så videre)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
fig. (figur)
Diagram, který doprovází část práce
adică
dvs. (det vil sige)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inclusiv - nu se abreviază
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p./pg. (pagina)
side
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (paginile)
s. (sider)
Některé strany v práci
pref. (prefaţă)
indledning
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
ed. (editat de)
udgivet af
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
red. (redactor)
revideret af
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reed. (reeditarea)
genoptryk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (tradusă de)
oversat af
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumul/tomul)
bind
Indikuje určitý objem nebo část práce