česky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

app. (appendix)
- (příloha)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximativ)
přibl. (přibližně)
Používá se, když množství není známo
Bibliografie - nu se prescurtează
lit. (literatura)
Seznam použitých zdrojů
cca (circa)
cca (cirka)
Používá se při odhadu množství
cap. (capitol)
kap. (kapitola)
Definovaná část práce
col. (coloană)
- (sloupec)
Vertikální část tabulky
Disertaţie - nu se abreviază
dis. (disertace, disertační práce)
Kompletní práce na určité téma
n.t. (nota traducătorului)
edit. (editována kým)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ex. (exemplu)
např. (například)
Používá se při uvedení příkladu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
zejm. (zejména)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera/caetera-lat.)
atd. (a tak dále)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Diagram, který doprovází část práce
adică
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inclusiv - nu se abreviază
vč. (včetně)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p./pg. (pagina)
str. (strana)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (paginile)
str. (strany)
Některé strany v práci
pref. (prefaţă)
- (předmluva)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
ed. (editat de)
publ. (publikováno kým)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
red. (redactor)
rev. (revidováno kým)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reed. (reeditarea)
dot. (dotisk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (tradusă de)
přel. (přeloženo kým)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumul/tomul)
obj. (objem)
Indikuje určitý objem nebo část práce