arabsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

app. (appendix)
ملحق
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximativ)
تقريبا
Používá se, když množství není známo
Bibliografie - nu se prescurtează
الببليوغرافيا
Seznam použitých zdrojů
cca (circa)
حوالي
Používá se při odhadu množství
cap. (capitol)
فصل
Definovaná část práce
col. (coloană)
عمود
Vertikální část tabulky
Disertaţie - nu se abreviază
أطروحة
Kompletní práce na určité téma
n.t. (nota traducătorului)
التحرير
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ex. (exemplu)
مثلا
Používá se při uvedení příkladu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
خاصّةً
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera/caetera-lat.)
إلخ. (إلى آخره)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
شكل
Diagram, který doprovází část práce
adică
يعني
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inclusiv - nu se abreviază
بما في ذلك
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
تنبيه
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p./pg. (pagina)
ًص. (صفحة)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (paginile)
صفحات
Některé strany v práci
pref. (prefaţă)
مقدمة
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
ed. (editat de)
الناشر
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
red. (redactor)
راجعه
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reed. (reeditarea)
إعادة الطباعة
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (tradusă de)
ترجمة
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumul/tomul)
مجلد
Indikuje určitý objem nebo část práce