vietnamsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

παρ. (παράρτημα)
Phụ lục
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
περ. (κατά προσέγγιση)
Xấp xỉ
Používá se, když množství není známo
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Thư mục
Seznam použitých zdrojů
περ. (περίπου)
vào khoảng
Používá se při odhadu množství
κεφ. (κεφάλαιο)
Chương
Definovaná část práce
στήλη
Cột
Vertikální část tabulky
διατριβή
Luận án
Kompletní práce na určité téma
επιμ. (επιμέλεια)
Biên tập (bởi)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
VD:
Používá se při uvedení příkladu
ειδ. (ειδικά)
Đặc biệt (là)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
κτλ. (και τα λοιπά)
v.v... (vân vân)
Používá se pro neohraničený seznam
Σχ. (Σχήμα)
Biểu đồ
Diagram, který doprovází část práce
δηλαδή,...
Tức là/Nghĩa là
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bao gồm
Používá se při přidání něčeho do seznamu
σημ. (σημείωση)
Ghi chú
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
σελ. (σελίδα)
tr. (trang)
Každá jednotlivá strana v práci
σελ. (σελίδες)
tr. (trang)
Některé strany v práci
Προτ. (πρόλογος)
Lời tựa/Lời nói đầu
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
δημοσιεύθηκε από
Tác giả
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Hiệu chỉnh (bởi)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
ανατύπωση
Tái bản
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
μεταφράστηκε από
Người dịch
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
τομ. (τόμος)
Tập/Phần
Indikuje určitý objem nebo část práce