rusky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

παρ. (παράρτημα)
прил. (приложения)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
περ. (κατά προσέγγιση)
прибл. (приблизительно)
Používá se, když množství není známo
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
библ. (библиография)
Seznam použitých zdrojů
περ. (περίπου)
ca. (circa -ровно)
Používá se při odhadu množství
κεφ. (κεφάλαιο)
гл. (глава)
Definovaná část práce
στήλη
кол. (колонка)
Vertikální část tabulky
διατριβή
дисс. (дисертация)
Kompletní práce na určité téma
επιμ. (επιμέλεια)
ред. (редактор ...)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
н/р (на пример)
Používá se při uvedení příkladu
ειδ. (ειδικά)
особенно (особенно)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
κτλ. (και τα λοιπά)
и т.д. (и так далее)
Používá se pro neohraničený seznam
Σχ. (Σχήμα)
рис. (рисунок)
Diagram, který doprovází část práce
δηλαδή,...
т.е. (то есть)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
вкл. (включая)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
σημ. (σημείωση)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
σελ. (σελίδα)
стр. (страница)
Každá jednotlivá strana v práci
σελ. (σελίδες)
стр-ы. (страницы)
Některé strany v práci
Προτ. (πρόλογος)
прол. (пролог)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
δημοσιεύθηκε από
изд. (издательство)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
ред. (просмотрено...)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
ανατύπωση
обр. (в обработке...)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
μεταφράστηκε από
trans. (перевод ...)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
τομ. (τόμος)
vol. (volume - ценность)
Indikuje určitý objem nebo část práce