rumunsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

παρ. (παράρτημα)
app. (appendix)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
περ. (κατά προσέγγιση)
aprox. (aproximativ)
Používá se, když množství není známo
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Bibliografie - nu se prescurtează
Seznam použitých zdrojů
περ. (περίπου)
cca (circa)
Používá se při odhadu množství
κεφ. (κεφάλαιο)
cap. (capitol)
Definovaná část práce
στήλη
col. (coloană)
Vertikální část tabulky
διατριβή
Disertaţie - nu se abreviază
Kompletní práce na určité téma
επιμ. (επιμέλεια)
n.t. (nota traducătorului)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
ex. (exemplu)
Používá se při uvedení příkladu
ειδ. (ειδικά)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
κτλ. (και τα λοιπά)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Používá se pro neohraničený seznam
Σχ. (Σχήμα)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
δηλαδή,...
adică
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
inclusiv - nu se abreviază
Používá se při přidání něčeho do seznamu
σημ. (σημείωση)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
σελ. (σελίδα)
p./pg. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
σελ. (σελίδες)
pp. (paginile)
Některé strany v práci
Προτ. (πρόλογος)
pref. (prefaţă)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
δημοσιεύθηκε από
ed. (editat de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
red. (redactor)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
ανατύπωση
reed. (reeditarea)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
μεταφράστηκε από
trad. (tradusă de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
τομ. (τόμος)
vol. (volumul/tomul)
Indikuje určitý objem nebo část práce