polsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

παρ. (παράρτημα)
aneks
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
περ. (κατά προσέγγιση)
ok. (około)
Používá se, když množství není známo
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibliografia
Seznam použitých zdrojů
περ. (περίπου)
circa
Používá se při odhadu množství
κεφ. (κεφάλαιο)
rozdz. (rozdział)
Definovaná část práce
στήλη
kolumna
Vertikální část tabulky
διατριβή
dysertacja
Kompletní práce na určité téma
επιμ. (επιμέλεια)
pod red. (pod redakcją)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
np. (na przykład)
Používá se při uvedení příkladu
ειδ. (ειδικά)
szczególnie
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
κτλ. (και τα λοιπά)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Používá se pro neohraničený seznam
Σχ. (Σχήμα)
rys. (rysunek)
Diagram, který doprovází část práce
δηλαδή,...
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
wliczając
Používá se při přidání něčeho do seznamu
σημ. (σημείωση)
nb. (notabene/nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
σελ. (σελίδα)
str. (strona)
Každá jednotlivá strana v práci
σελ. (σελίδες)
str. (strony)
Některé strany v práci
Προτ. (πρόλογος)
wstęp/przedmowa
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
δημοσιεύθηκε από
wyd. (wydawnictwo)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
korekta
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
ανατύπωση
przedruk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
μεταφράστηκε από
tłum. (tłumaczenie)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
τομ. (τόμος)
t. (tom)
Indikuje určitý objem nebo část práce