hindsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

παρ. (παράρτημα)
परिशिष्ट
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
περ. (κατά προσέγγιση)
लगभग
Používá se, když množství není známo
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
ग्रंथ सूची
Seznam použitých zdrojů
περ. (περίπου)
लगभग
Používá se při odhadu množství
κεφ. (κεφάλαιο)
अध्याय
Definovaná část práce
στήλη
स्तंभ
Vertikální část tabulky
διατριβή
व्याख्यान
Kompletní práce na určité téma
επιμ. (επιμέλεια)
संपादक
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
उदाहरण
Používá se při uvedení příkladu
ειδ. (ειδικά)
विशेषतः
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
κτλ. (και τα λοιπά)
आदि.
Používá se pro neohraničený seznam
Σχ. (Σχήμα)
आकृ.
Diagram, který doprovází část práce
δηλαδή,...
जो है कि...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
सहित
Používá se při přidání něčeho do seznamu
σημ. (σημείωση)
ख़ासकर
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
σελ. (σελίδα)
अगला
Každá jednotlivá strana v práci
σελ. (σελίδες)
अगला पन्ना
Některé strany v práci
Προτ. (πρόλογος)
प्रस्तावना
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
δημοσιεύθηκε από
प्रकाशन
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
पुनरीक्षित
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
ανατύπωση
पुनर्मुद्रण
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
μεταφράστηκε από
अनुवादक
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
τομ. (τόμος)
विभाग
Indikuje určitý objem nebo část práce