dánsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

παρ. (παράρτημα)
bilag
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
περ. (κατά προσέγγιση)
ca. (cirka)
Používá se, když množství není známo
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibliografi
Seznam použitých zdrojů
περ. (περίπου)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
κεφ. (κεφάλαιο)
afsnit
Definovaná část práce
στήλη
kolonne
Vertikální část tabulky
διατριβή
afhandling
Kompletní práce na určité téma
επιμ. (επιμέλεια)
redigeret af
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
f.eks. (for eksempel)
Používá se při uvedení příkladu
ειδ. (ειδικά)
især
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
κτλ. (και τα λοιπά)
osv. (og så videre)
Používá se pro neohraničený seznam
Σχ. (Σχήμα)
fig. (figur)
Diagram, který doprovází část práce
δηλαδή,...
dvs. (det vil sige)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
σημ. (σημείωση)
NB (notabene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
σελ. (σελίδα)
side
Každá jednotlivá strana v práci
σελ. (σελίδες)
s. (sider)
Některé strany v práci
Προτ. (πρόλογος)
indledning
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
δημοσιεύθηκε από
udgivet af
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
revideret af
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
ανατύπωση
genoptryk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
μεταφράστηκε από
oversat af
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
τομ. (τόμος)
bind
Indikuje určitý objem nebo část práce