česky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

παρ. (παράρτημα)
- (příloha)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
περ. (κατά προσέγγιση)
přibl. (přibližně)
Používá se, když množství není známo
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
lit. (literatura)
Seznam použitých zdrojů
περ. (περίπου)
cca (cirka)
Používá se při odhadu množství
κεφ. (κεφάλαιο)
kap. (kapitola)
Definovaná část práce
στήλη
- (sloupec)
Vertikální část tabulky
διατριβή
dis. (disertace, disertační práce)
Kompletní práce na určité téma
επιμ. (επιμέλεια)
edit. (editována kým)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
např. (například)
Používá se při uvedení příkladu
ειδ. (ειδικά)
zejm. (zejména)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
κτλ. (και τα λοιπά)
atd. (a tak dále)
Používá se pro neohraničený seznam
Σχ. (Σχήμα)
obr. (obrázek)
Diagram, který doprovází část práce
δηλαδή,...
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
vč. (včetně)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
σημ. (σημείωση)
Pozn. (poznámka)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
σελ. (σελίδα)
str. (strana)
Každá jednotlivá strana v práci
σελ. (σελίδες)
str. (strany)
Některé strany v práci
Προτ. (πρόλογος)
- (předmluva)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
δημοσιεύθηκε από
publ. (publikováno kým)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
rev. (revidováno kým)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
ανατύπωση
dot. (dotisk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
μεταφράστηκε από
přel. (přeloženo kým)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
τομ. (τόμος)
obj. (objem)
Indikuje určitý objem nebo část práce