turecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
ek
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
tahmini/ yaklaşık
Používá se, když množství není známo
bibliogr. (bibliografia)
Bibliyografi/ Kaynakça
Seznam použitých zdrojů
cerca
aşağı yukarı/ takribi
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
Bölüm/ ünite
Definovaná část práce
col. (coluna)
kol. (kolon)/ sütun
Vertikální část tabulky
dissertação
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Kompletní práce na určité téma
ed. (edição)
tarafından düzeltildi
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p.ex. (por exemplo)
ör./örn. (örneğin)
Používá se při uvedení příkladu
especialmente
özellikle
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
fig. (figür)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
yani
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incluindo
kapsar/ dahil
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (página)
s. (sayfa)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (páginas)
sayfalar
Některé strany v práci
prefácio
önsöz/ giriş
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
E. (editor)
EE. (editores)
yay. (yayımlandı)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revisado por
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reimpresso
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Trad. (tradução)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
böl. (bölüm)
Indikuje určitý objem nebo část práce