thajsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
(ภาคผนวก)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
ประมาณ
Používá se, když množství není známo
bibliogr. (bibliografia)
บรรณานุกรม
Seznam použitých zdrojů
cerca
ประมาณ
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
บท
Definovaná část práce
col. (coluna)
คอลัมน์
Vertikální část tabulky
dissertação
ปริญญานิพนธ์
Kompletní práce na určité téma
ed. (edição)
แก้ไขโดย
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p.ex. (por exemplo)
ตัวอย่างเช่น
Používá se při uvedení příkladu
especialmente
โดยเฉพาะ
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
ตัวเลข
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
กล่าวคือ
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incluindo
ประกอบไปด้วย
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (página)
หน้า
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (páginas)
หน้า
Některé strany v práci
prefácio
คำนำ
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
E. (editor)
EE. (editores)
ตีพิมพ์โดย
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revisado por
ทบทวนโดย
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reimpresso
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Trad. (tradução)
แปลโดย
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
ระดับ
Indikuje určitý objem nebo část práce