španělsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
ap. (apéndice)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximadamente)
Používá se, když množství není známo
bibliogr. (bibliografia)
bibl. (bibliografía)
Seznam použitých zdrojů
cerca
circ. (circa)
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
cap. (capítulo)
Definovaná část práce
col. (coluna)
col. (columna)
Vertikální část tabulky
dissertação
disertación
Kompletní práce na určité téma
ed. (edição)
editado por
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p.ex. (por exemplo)
p. ej. (por ejemplo)
Používá se při uvedení příkladu
especialmente
especialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
etc. (etcétera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
es decir,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incluindo
incl.
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (página)
p. (página)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (páginas)
pp. (páginas)
Některé strany v práci
prefácio
Prefacio
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
E. (editor)
EE. (editores)
publicado por
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revisado por
revisado por
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reimpresso
reedición / nueva edición / reimpresión
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Trad. (tradução)
traducido por
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
t.
Indikuje určitý objem nebo část práce