hindsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
परिशिष्ट
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
लगभग
Používá se, když množství není známo
bibliogr. (bibliografia)
ग्रंथ सूची
Seznam použitých zdrojů
cerca
लगभग
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
अध्याय
Definovaná část práce
col. (coluna)
स्तंभ
Vertikální část tabulky
dissertação
व्याख्यान
Kompletní práce na určité téma
ed. (edição)
संपादक
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p.ex. (por exemplo)
उदाहरण
Používá se při uvedení příkladu
especialmente
विशेषतः
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
आदि.
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
आकृ.
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
जो है कि...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incluindo
सहित
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (página)
अगला
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (páginas)
अगला पन्ना
Některé strany v práci
prefácio
प्रस्तावना
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
E. (editor)
EE. (editores)
प्रकाशन
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revisado por
पुनरीक्षित
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reimpresso
पुनर्मुद्रण
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Trad. (tradução)
अनुवादक
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
विभाग
Indikuje určitý objem nebo část práce