finsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Liitteet
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
n. (noin)
Používá se, když množství není známo
bibliogr. (bibliografia)
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
cerca
n. (noin)
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
kpl (kappale)
Definovaná část práce
col. (coluna)
Pylväs
Vertikální část tabulky
dissertação
Väitöskirja
Kompletní práce na určité téma
ed. (edição)
toim. (toimittanut)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p.ex. (por exemplo)
esim. (esimerkiksi)
Používá se při uvedení příkladu
especialmente
erityisesti
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
jne. (ja niin edelleen)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
kaavio
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
eli
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incluindo
mukaanlukien
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (página)
s. (sivu)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (páginas)
sivut
Některé strany v práci
prefácio
esipuhe
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
E. (editor)
EE. (editores)
julk. (julkaissut)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revisado por
muok. (muokannut)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reimpresso
lisäpainos
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Trad. (tradução)
kääntänyt
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
vol. (volyymi)
Indikuje určitý objem nebo část práce