esperantsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
ap. (apendico)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
proks. (proksimume)
Používá se, když množství není známo
bibliogr. (bibliografia)
bibliog. (bibliografio)
Seznam použitých zdrojů
cerca
ĉi. (ĉirkaŭ)
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
ĉa. (ĉapitro)
Definovaná část práce
col. (coluna)
kol. (kolono)
Vertikální část tabulky
dissertação
dis. (disertacio)
Kompletní práce na určité téma
ed. (edição)
ed. (eldonita de)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p.ex. (por exemplo)
ekz. (ekzemplo)
Používá se při uvedení příkladu
especialmente
prec. (precipe)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
ktp. (kaj tiel plu)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
fig. (figuro)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
t.e. (tio estas)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incluindo
ink. (inkluzive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (página)
p. (paĝo)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (páginas)
pj. (paĝoj)
Některé strany v práci
prefácio
pref. (prefaco)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
E. (editor)
EE. (editores)
eld. (eldonita de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revisado por
rev. (reviziita de)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reimpresso
rep. (represo)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Trad. (tradução)
trad. (tradukita de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
vol. (volumo)
Indikuje určitý objem nebo část práce