dánsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
bilag
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
ca. (cirka)
Používá se, když množství není známo
bibliogr. (bibliografia)
bibliografi
Seznam použitých zdrojů
cerca
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
afsnit
Definovaná část práce
col. (coluna)
kolonne
Vertikální část tabulky
dissertação
afhandling
Kompletní práce na určité téma
ed. (edição)
redigeret af
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p.ex. (por exemplo)
f.eks. (for eksempel)
Používá se při uvedení příkladu
especialmente
især
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
osv. (og så videre)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
fig. (figur)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
dvs. (det vil sige)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incluindo
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (página)
side
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (páginas)
s. (sider)
Některé strany v práci
prefácio
indledning
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
E. (editor)
EE. (editores)
udgivet af
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revisado por
revideret af
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reimpresso
genoptryk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Trad. (tradução)
oversat af
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
bind
Indikuje určitý objem nebo část práce