arabsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
ملحق
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
تقريبا
Používá se, když množství není známo
bibliogr. (bibliografia)
الببليوغرافيا
Seznam použitých zdrojů
cerca
حوالي
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
فصل
Definovaná část práce
col. (coluna)
عمود
Vertikální část tabulky
dissertação
أطروحة
Kompletní práce na určité téma
ed. (edição)
التحرير
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p.ex. (por exemplo)
مثلا
Používá se při uvedení příkladu
especialmente
خاصّةً
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
إلخ. (إلى آخره)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
شكل
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
يعني
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incluindo
بما في ذلك
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
تنبيه
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (página)
ًص. (صفحة)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (páginas)
صفحات
Některé strany v práci
prefácio
مقدمة
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
E. (editor)
EE. (editores)
الناشر
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revisado por
راجعه
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reimpresso
إعادة الطباعة
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Trad. (tradução)
ترجمة
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
مجلد
Indikuje určitý objem nebo část práce