turecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

aneks
ek
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ok. (około)
tahmini/ yaklaşık
Používá se, když množství není známo
bibliografia
Bibliyografi/ Kaynakça
Seznam použitých zdrojů
circa
aşağı yukarı/ takribi
Používá se při odhadu množství
rozdz. (rozdział)
Bölüm/ ünite
Definovaná část práce
kolumna
kol. (kolon)/ sütun
Vertikální část tabulky
dysertacja
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Kompletní práce na určité téma
pod red. (pod redakcją)
tarafından düzeltildi
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
np. (na przykład)
ör./örn. (örneğin)
Používá se při uvedení příkladu
szczególnie
özellikle
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Používá se pro neohraničený seznam
rys. (rysunek)
fig. (figür)
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
yani
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
wliczając
kapsar/ dahil
Používá se při přidání něčeho do seznamu
nb. (notabene/nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strona)
s. (sayfa)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strony)
sayfalar
Některé strany v práci
wstęp/przedmowa
önsöz/ giriş
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
wyd. (wydawnictwo)
yay. (yayımlandı)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
korekta
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
przedruk
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
tłum. (tłumaczenie)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t. (tom)
böl. (bölüm)
Indikuje určitý objem nebo část práce