thajsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

aneks
(ภาคผนวก)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ok. (około)
ประมาณ
Používá se, když množství není známo
bibliografia
บรรณานุกรม
Seznam použitých zdrojů
circa
ประมาณ
Používá se při odhadu množství
rozdz. (rozdział)
บท
Definovaná část práce
kolumna
คอลัมน์
Vertikální část tabulky
dysertacja
ปริญญานิพนธ์
Kompletní práce na určité téma
pod red. (pod redakcją)
แก้ไขโดย
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
np. (na przykład)
ตัวอย่างเช่น
Používá se při uvedení příkladu
szczególnie
โดยเฉพาะ
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
และอื่นๆอีกมากมาย
Používá se pro neohraničený seznam
rys. (rysunek)
ตัวเลข
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
กล่าวคือ
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
wliczając
ประกอบไปด้วย
Používá se při přidání něčeho do seznamu
nb. (notabene/nota bene)
หมายเหตุ
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strona)
หน้า
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strony)
หน้า
Některé strany v práci
wstęp/przedmowa
คำนำ
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
wyd. (wydawnictwo)
ตีพิมพ์โดย
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
korekta
ทบทวนโดย
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
przedruk
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
tłum. (tłumaczenie)
แปลโดย
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t. (tom)
ระดับ
Indikuje určitý objem nebo část práce