švédsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

aneks
Appendix
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ok. (około)
ung. (ungefär)
Používá se, když množství není známo
bibliografia
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Seznam použitých zdrojů
circa
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
rozdz. (rozdział)
kap. (kapitel)
Definovaná část práce
kolumna
Kolumn
Vertikální část tabulky
dysertacja
Doktorsavhandling
Kompletní práce na určité téma
pod red. (pod redakcją)
red. (redigerad av)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
np. (na przykład)
t.ex. (till exempel)
Používá se při uvedení příkladu
szczególnie
särskilt
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
rys. (rysunek)
figur
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
d.v.s. (det vill säga)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
wliczając
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
nb. (notabene/nota bene)
obs (observera)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strona)
s. (sida)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strony)
s. (sidor)
Některé strany v práci
wstęp/przedmowa
förord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
wyd. (wydawnictwo)
publicerad av
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
korekta
rev. (reviderad av)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
przedruk
omtryck/nytryck
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
tłum. (tłumaczenie)
övers. (översättning)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t. (tom)
vol. (volym)
Indikuje určitý objem nebo část práce