španělsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

aneks
ap. (apéndice)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ok. (około)
aprox. (aproximadamente)
Používá se, když množství není známo
bibliografia
bibl. (bibliografía)
Seznam použitých zdrojů
circa
circ. (circa)
Používá se při odhadu množství
rozdz. (rozdział)
cap. (capítulo)
Definovaná část práce
kolumna
col. (columna)
Vertikální část tabulky
dysertacja
disertación
Kompletní práce na určité téma
pod red. (pod redakcją)
editado por
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
np. (na przykład)
p. ej. (por ejemplo)
Používá se při uvedení příkladu
szczególnie
especialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc. (etcétera)
Používá se pro neohraničený seznam
rys. (rysunek)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
es decir,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
wliczając
incl.
Používá se při přidání něčeho do seznamu
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strona)
p. (página)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strony)
pp. (páginas)
Některé strany v práci
wstęp/przedmowa
Prefacio
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
wyd. (wydawnictwo)
publicado por
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
korekta
revisado por
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
przedruk
reedición / nueva edición / reimpresión
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
tłum. (tłumaczenie)
traducido por
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t. (tom)
t.
Indikuje určitý objem nebo část práce