rusky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

aneks
прил. (приложения)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ok. (około)
прибл. (приблизительно)
Používá se, když množství není známo
bibliografia
библ. (библиография)
Seznam použitých zdrojů
circa
ca. (circa -ровно)
Používá se při odhadu množství
rozdz. (rozdział)
гл. (глава)
Definovaná část práce
kolumna
кол. (колонка)
Vertikální část tabulky
dysertacja
дисс. (дисертация)
Kompletní práce na určité téma
pod red. (pod redakcją)
ред. (редактор ...)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
np. (na przykład)
н/р (на пример)
Používá se při uvedení příkladu
szczególnie
особенно (особенно)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
и т.д. (и так далее)
Používá se pro neohraničený seznam
rys. (rysunek)
рис. (рисунок)
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
т.е. (то есть)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
wliczając
вкл. (включая)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strona)
стр. (страница)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strony)
стр-ы. (страницы)
Některé strany v práci
wstęp/przedmowa
прол. (пролог)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
wyd. (wydawnictwo)
изд. (издательство)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
korekta
ред. (просмотрено...)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
przedruk
обр. (в обработке...)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
tłum. (tłumaczenie)
trans. (перевод ...)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t. (tom)
vol. (volume - ценность)
Indikuje určitý objem nebo část práce