řecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

aneks
παρ. (παράρτημα)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ok. (około)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá se, když množství není známo
bibliografia
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Seznam použitých zdrojů
circa
περ. (περίπου)
Používá se při odhadu množství
rozdz. (rozdział)
κεφ. (κεφάλαιο)
Definovaná část práce
kolumna
στήλη
Vertikální část tabulky
dysertacja
διατριβή
Kompletní práce na určité téma
pod red. (pod redakcją)
επιμ. (επιμέλεια)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
np. (na przykład)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Používá se při uvedení příkladu
szczególnie
ειδ. (ειδικά)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
κτλ. (και τα λοιπά)
Používá se pro neohraničený seznam
rys. (rysunek)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
δηλαδή,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
wliczając
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
nb. (notabene/nota bene)
σημ. (σημείωση)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strona)
σελ. (σελίδα)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strony)
σελ. (σελίδες)
Některé strany v práci
wstęp/przedmowa
Προτ. (πρόλογος)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
wyd. (wydawnictwo)
δημοσιεύθηκε από
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
korekta
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
przedruk
ανατύπωση
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
tłum. (tłumaczenie)
μεταφράστηκε από
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t. (tom)
τομ. (τόμος)
Indikuje určitý objem nebo část práce