německy | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

aneks
Ah. (Anhang)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ok. (około)
ugf. (ungefähr)
Používá se, když množství není známo
bibliografia
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Seznam použitých zdrojů
circa
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
rozdz. (rozdział)
K. (Kapitel)
Definovaná část práce
kolumna
Spalte
Vertikální část tabulky
dysertacja
Diss. (Dissertation)
Kompletní práce na určité téma
pod red. (pod redakcją)
bearb. (bearbeitet von)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
np. (na przykład)
z.B. (zum Beispiel)
Používá se při uvedení příkladu
szczególnie
bes. (besonders)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
usw. (und so weiter)
Používá se pro neohraničený seznam
rys. (rysunek)
Abb. (Abbildung)
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
d.h. (das heißt)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
wliczając
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strona)
S. (Seite)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strony)
S. (Seiten)
Některé strany v práci
wstęp/przedmowa
Vorw. (Vorwort)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
wyd. (wydawnictwo)
hg. (herausgegeben von)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
korekta
geä. (geändert)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
przedruk
Nachdr. (Nachdruck)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
tłum. (tłumaczenie)
übersetzt von
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t. (tom)
Jg. (Jahrgang)
Indikuje určitý objem nebo část práce