maďarsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

aneks
függ. (függelék)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ok. (około)
kb. (körülbelül)
Používá se, když množství není známo
bibliografia
bibliog. (bibliográfia)
Seznam použitých zdrojů
circa
kb. (körülbelül)
Používá se při odhadu množství
rozdz. (rozdział)
fej. (fejezet)
Definovaná část práce
kolumna
oszl. (oszlop)
Vertikální část tabulky
dysertacja
dissz. (disszertáció)
Kompletní práce na určité téma
pod red. (pod redakcją)
szerk. (szerkesztette X)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
np. (na przykład)
pl. (például)
Používá se při uvedení příkladu
szczególnie
kül. (különösen)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
stb. (és így tovább)
Používá se pro neohraničený seznam
rys. (rysunek)
ábr. (ábra)
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
wliczając
beleértve
Používá se při přidání něčeho do seznamu
nb. (notabene/nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strona)
o./old. (oldal)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strony)
o./old. (oldal/oldalak)
Některé strany v práci
wstęp/przedmowa
Előszó
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
wyd. (wydawnictwo)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
korekta
Átdolgozta X
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
przedruk
Utánnyomás
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
tłum. (tłumaczenie)
ford. (fordította X)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t. (tom)
köt. (kötet)
Indikuje určitý objem nebo část práce