korejsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

aneks
부록
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ok. (około)
대략
Používá se, když množství není známo
bibliografia
참고 문헌 목록
Seznam použitých zdrojů
circa
대략
Používá se při odhadu množství
rozdz. (rozdział)
제 (숫자 ex. 1) 장
Definovaná část práce
kolumna
세로줄
Vertikální část tabulky
dysertacja
논문
Kompletní práce na určité téma
pod red. (pod redakcją)
편집
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
np. (na przykład)
예,
Používá se při uvedení příkladu
szczególnie
특히,
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
등...
Používá se pro neohraničený seznam
rys. (rysunek)
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
즉,
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
wliczając
... 포함
Používá se při přidání něčeho do seznamu
nb. (notabene/nota bene)
주의
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strona)
p.
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strony)
pp.
Některé strany v práci
wstęp/przedmowa
서두
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
wyd. (wydawnictwo)
(홍길동) 지음
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
korekta
(홍길동) 개정
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
przedruk
재판본
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
tłum. (tłumaczenie)
(홍길동) 번역
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t. (tom)
제 (몇) 판
Indikuje určitý objem nebo část práce