japonsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

aneks
別表
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ok. (około)
Používá se, když množství není známo
bibliografia
参考文献一覧
Seznam použitých zdrojů
circa
およそ
Používá se při odhadu množství
rozdz. (rozdział)
Definovaná část práce
kolumna
Vertikální část tabulky
dysertacja
学位論文
Kompletní práce na určité téma
pod red. (pod redakcją)
編さん
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
np. (na przykład)
Používá se při uvedení příkladu
szczególnie
特に
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc.
Používá se pro neohraničený seznam
rys. (rysunek)
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
すなわち
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
wliczając
含めて
Používá se při přidání něčeho do seznamu
nb. (notabene/nota bene)
注意
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strona)
p.(ページ)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strony)
pp.(ページ 複数)
Některé strany v práci
wstęp/przedmowa
序論
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
wyd. (wydawnictwo)
(人物名)出版
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
korekta
(人物名)編
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
przedruk
再版
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
tłum. (tłumaczenie)
(人物名)訳
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t. (tom)
Indikuje určitý objem nebo část práce